Venus Glass
خط مشی کیفیت


شرکت ونوس شیشه به عنوان تولید کننده شیشه های خودرو و انواع شیشه های ساختمانی ، سیستم مدیریت کیفیت خود را بر اساس استاندارد : ISO/TS 16949 : 2009  ، الزامات سیستم مدیریت کیفیت شرکت ساپکو ( SSR2)استاندارد ISIRI – 709-1/ 2 برقرار نموده و در راستای نیل به اهداف کیفی و کمی خود ، موارد ذیل را به عنوان خط مشی کیفی ترسیم نموده است :

 • درک صحیح خواسته های مشتریان و تلاش جهت تامین این خواسته ها
 • ایجاد محیط مناسب کاری برای پرسنل و گسترش کار گروهی و مشارکت کارکنان
 • افزایش راندمان تولید
 • آموزش مستمر کلیه پرسنل در رده های مختلف سازمانی
 • نظارت بر عملکرد کیفی تامین کنندگان و تلاش جهت ارتقا کیفی آنان
 • ایجاد فرهنگ کیفیت و پیشگیری از بروز ضایعات در تمامی واحدهای سازمان
 • کاهش میزان ضایعات در هر سال تا رسیدن به ضایعات صفر
 • شناسایی فرصتهای موجود به منظور بهبود مستمر شاخص های کیفیت و بهره وری
 • استفاده از تکنولوژی و فن آوری روز جهت کاهش اتلاف در فرآیند ها به منظور ورود به بازارهای جهانی
 • تلاش  جهت تحویل به موقع سفارش مشتریان به عنوان مهمترین شاخص اهداف لجستیکی سازمان
 • رعایت قوانین و مقررات دولتی و زیست محیطی

Copyright © 2017 Venus Glass Co. All Rights Reserved